Όροι & Προϋποθέσεις Παροχή Δωρεάν Laptop

Όροι και Προϋποθέσεις για ΔΩΡΟ LAPTOP με Κάθε Νέα Κατασκευή Ιστοσελίδας:

Η εταιρεία με την επωνυμία Γρ. Βασιλόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ (καλούμενη εφεξής εταιρεία) με ΑΦΜ. 998862978 που βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά 45 – 47 στο Περιστέρι με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9853333 και e-mail επικοινωνίας info@cloudmanager.gr  διαχειρίζεται την ενέργεια δωρεάν παραχώρησης refurbish laptop με κάθε νέα κατασκευή website και 3ετή φιλοξενία σε server της εταιρίας.

Έκταση της Προσφοράς:

Η προσφορά ισχύει για κάθε νέα κατασκευή ιστοσελίδας που συμφωνείται και ξεκινά κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς, από 01 – 28/02/2024.

Τύπος Ιστοσελίδας:

Η προσφορά ισχύει για τη δημιουργία ιστοσελίδας με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που συζητούνται και συμφωνούνται με τον πελάτη.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Η ιστοσελίδα θα είναι ανταποκρινόμενη (responsive), συμβατή με κινητές συσκευές, και θα πληροί υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Παροχή Refurbished Laptop:

Το δωρεάν laptop παρέχεται μετά την πλήρη αποπληρωμή της ιστοσελίδας στον πελάτη και του πρώτου έτους server hosting. Έως το πέρας των 3 ετών υποχρεωτικής φιλοξενίας στο server της cloudmanager και την αποπληρωμή τους, το laptop ανήκει στην cloudmanager.

Μοντέλο Laptop:

Το δωρεάν laptop θα πληροί τις βασικές απαιτήσεις για αποτελεσματική χρήση και θα είναι κατάλληλο για εργασίες γραφείου και ανάπτυξης ιστοσελίδας. Το refurbished laptop που προσφέρεται είναι ένα υψηλής απόδοσης laptop. Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 6200U
  • Μνήμη 8 GB DDR4 (Max Supported 16 GB RAM)
  • Οθόνη Αντιθαμβωτική οθόνη 12,5″ (1366 x 768) με οπισθοφωτισμό LED
  • Γραφικά Intel HD Graphics
  • Αποθηκευτικός χώρος 240 GB SSD
  • Πολυμέσα ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα
  • Windows 10 64bit

Εγγύηση Laptop:

Το δωρεάν laptop καλύπτεται από την εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας και 6 μηνών για την μπαταρία.

Περιορισμοί:

Η προσφορά δεν ισχύει για ενδιάμεσες αλλαγές στις προδιαγραφές της ιστοσελίδας μετά την έναρξη της κατασκευής.

Δικαιώματα Αλλαγών:

Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει την προσφορά με προειδοποίηση.

Ευθύνη:

Καμία ευθύνη δεν φέρεται για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση του δωρεάν laptop.

Σημείωση: Οι παραπάνω όροι πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών.

Δικαίωμα – απαγόρευση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Το δώρο laptop παρέχεται από την Εταιρεία ως έχει, δεν μπορεί να πωληθεί ούτε να ανταλλαχθεί με χρήματα ή παροχή υπηρεσίας, ούτε να εκχωρηθεί σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ωστόσο, η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις ή αδυναμία απονομής των δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την παράδοσή του, ούτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την αποστολή ή μεταφορά των δώρων.

Η αποστολή του δώρου είναι δυνατή σε περιοχές μόνο εντός Ελλάδος.

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Ισχύουσες Συνθήκες:

Όλοι οι όροι υπόκεινται στις ισχύουσες συνθήκες και πολιτική απορρήτου της εταιρείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο